کلمه کلیدی: 19 مصدوم بر اثر انحراف اتوبوس در مسجدسلیمان