کلمه کلیدی: 17 کتاب برای‌ 17 شهریور
  • 17 کتاب برای‌ 17 شهریور

    بی تردید 17 شهریور را باید یکی از مهم‌ترین رویدادهایی دانست که در جریان پیروزی و سرعت بخشیدن به انقلاب اسلامی و مردمی در ایران نقش آفرین بود.