کلمه کلیدی: 16آذر
  • دکتر مجید طبیبی جبلی، استاد دانشگاه :

    جنبش دانشجویی به مثابه دماسنج‌های اجتماع

    به مناسبت روز دانشجو و با توجه به نقش جنبش دانشجویی در قبل و بعد از انقلاب، با دکتر مجید طبیبی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن را در پی می‌خوانید:

  • آسیب شناسی بهنگام دانشجو در روز 16 آذر و تولد تفکر ضد استکباری

    در سال 1332 در اقدامی مشترک بین آمریکا و انگلیس، بمنظور تسلط مجدد به ایران و ثروت‎های موجود بویژه نفت، کودتای شوم 28 مرداد طراحی و اجرا شد. براندازی مذکور بطور مشخص هدف های استعماری و استثمارگرایانه را دنبال می‎کرد. از این رو در آن مقطع برای دانشجوی ایرانی بسیار مهم بود، دولتی که با این اهداف روی کارآمده به مقابله بپردازد. از این اولین قدم‎های مبارزه با روحیه سلطه‎گری غرب و آمریکا در دانشگاه برداشته شد.