کلمه کلیدی: ‍ فوت سارینا در اثر سرما نبود/ مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی