کلمه کلیدی: ‌سگ‌های ولگرد تهدیدی برای مردم استان یزد؛ قاتل «نسیم» گرگ نبود