کلمه کلیدی: ‌تورم کالاهای اساسی بالاتر از تورم میانگین
  • ‌تورم کالاهای اساسی بالاتر از تورم میانگین

    مرکز ملی آمار طی ماه، فصل و سال آمارهایی را به نام تورم ماهانه، تورم فصلی و تورم سالانه اعلام می‌کند. برای بیان مفهوم تورم باید گفت که تورم بر اساس یک سبد مصرفی خانوار محاسبه و اعلام می‌شود و جامعه آماری آن بیش از 80 هزار خانوار است.