کلمه کلیدی: ‌برخورد تریلر با اتوبوس در آزادراه نطنز به کاشان با یک کشته ‌+عکس