کلمه کلیدی: ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها در اختیار ۲۰ درصد بنگاه‌ها