کلمه کلیدی: ۷ کشته و زخمی بر اثر تصادف ال ۹۰ با پژو ۲۰۶