کلمه کلیدی: ۶۰۰ کیلومتر پیاده‌روی اقوام ایرانی به مناسبت روز خلیج فارس