کلمه کلیدی: ۶ هزار خودروی لوکس نیاز اساسی کشور نبود
  • سخنگوی قوه قضائیه:

    ۶ هزار خودروی لوکس نیاز اساسی کشور نبود

    سخنگوی قوه قضائیه گفت: استفاده از تمام ظرفیت و توان داخلی و پتانسیل نیروی جوان در مبارزه نیاز است باید ظرفیت‌های اقتصادی را شناسایی کرده و از حداکثر این ظرفیت ها استفاده کنیم.