کلمه کلیدی: ۶ مصدوم بر اثر انفجار ساختمانی در اسلامشهر