کلمه کلیدی: ۶ قاچاقچی مواد مخدر
  • جزییات کشف ۳۳ کیلوگرم تریاک در تهران

    رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف از ۳۳ کیلوگرم تریاک توسط ماموران پایگاه یازدهم این پلیس خبر داد و گفت: در این رابطه ۶ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.