کلمه کلیدی: ۵۷ قطعه اشیای عتیقه مربوط به دوره ساسانیان
  • کشف ۵۷ قطعه اشیای عتیقه در بجنورد

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی از کشف ۵۷ قطعه اشیای عتیقه مربوط به دوره ساسانیان به ارزش چهارمیلیارد ریال در بجنورد خبر داد.