کلمه کلیدی: ۴ کشته و ۲۴ مصدوم در برخورد اتوبوس با کامیون کشنده