کلمه کلیدی: ۳ کشته و ۲۴ مصدوم در تصادف پراید با مینی بوس