کلمه کلیدی: ۲۰ کشته و ۵۸ مجروح در اثر آتش سوزی نفتکش پاکستانی