کلمه کلیدی: ۲۰ کشته و مجروح بر اثر واژگونی تویوتای حامل اتباع افغان