کلمه کلیدی: ۲۰ سال حبس مجازات دو اخلالگر نظام اقتصادی کشور در استان فارس/ قاچاقچی ارز بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال جریمه شد