کلمه کلیدی: ۲ کشته و ۲۴۱ زخمی؛ آخرین آمار از زلزله کرمانشاه