کلمه کلیدی: ۱۲ سناتور ارشد دموکرات خواستار حفظ برجام از سوی ترامپ شدند