کلمه کلیدی: ۱۱۹۷ مصدوم در تصادفات هفته گذشته
  • رییس سازمان اورژانس خبر داد؛

    ۱۱۹۷ مصدوم در تصادفات هفته گذشته

    رییس سازمان اورژانس کشور گفت: هفته گذشته در مجموع ۳۸۷ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد که در این حوادث ۱۱۹۷ نفر مصدوم شدند.