کلمه کلیدی: ۱۱ کشته در تصادف مرگبار تویوتا با تریلر