کلمه کلیدی: ۱۰۷۲ مصدوم در حوادث هفته گذشته
  • رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد

    ۱۰۷۲ مصدوم در حوادث هفته گذشته

    رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: طی هفته گذشته در مجموع 327 حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد.