کلمه کلیدی: یک کشته بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه در رودان