کلمه کلیدی: یک پهپاد آمریکایی در شمال سوریه سرنگون شد