کلمه کلیدی: یک پسر ۲۴ ساله در این شهرستان براثر درگیری با پدرش کشته شد