کلمه کلیدی: یک و تیر چند نشان عیدی کتاب
  • طرح عیدانه کتاب با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم» تا نیمه فروردین ادامه دارد

    یک و تیر چند نشان عیدی کتاب

    درحالی طرح «عیدانه کتاب» دومین دوره خود را با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم» آغاز کرده است که فعالان فرهنگی و ناشران نظرات مختلفی درباره تأثیرگذاری طرح‌های اینچنینی دارند.