کلمه کلیدی: یک فروند بالگرد ارتش دچار سانحه شد/سرنشینان سالم هستند