کلمه کلیدی: یونپ
  • صنعت نفت به سمت سبز شدن پیش می‌رود

    سال 1972 در نشستی که در استکهلم سوئد برگزار شد، روز پنجم ژوئن به عنوان روز جهانی محیط‌زیست نامگذاری شد و بر این اساس سازمانی تحت عنوان یونپ یا سازمان محیط‌ زیست ملل در سازمان ملل راه‌اندازی شد که این سازمان در سال‌های گذشته مسئولیت برگزاری برنامه‌های دوره‌ای مختلف با هدف فرهنگسازی به موازات توسعه صنعتی را به‌عهده داشته است.