کلمه کلیدی: یمن، پایگاه سعودی‌ها در مأرب را با موشک جدید «نکال» هدف گرفت