کلمه کلیدی: گل‌هایی که زندگی را نابود می‌کنند
  • چرا ماری‌جوانا دومین ماده مخدر مصرفی در ایران است؟

    گل‌هایی که زندگی را نابود می‌کنند

    احساس گیجی، عدم تعادل جسمی، خنگ شدن، خنده‌های بی‌دلیل، سرخی چشم‌ها، کاهش حافظه و احساس خستگی و چرت زدن. شاید باورتان نشود، اما بسیاری هستند که برای دستیابی به این موارد حاضرند دست به جیب شوند و پول زیادی بپردازند. اینها همه از عوارض اولیه مصرف ماری‌جواناست. بماند که این ماده مخدر در درازمدت در سیستم بدنی مصرف‌کننده عوارض بی‌شماری به جا می‌گذارد؛ مخدری که حالا جای شیشه را گرفته و تبدیل به دومین مخدر پر مصرف ایران شده است.