کلمه کلیدی: گل فروشی در فضای مجازی
  • رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خبر داد

    گل فروشی در فضای مجازی

    رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به اینکه مصرف گل در میان قشر جوان افزایش یافته است درخصوص فروش مواد مخدر به خصوص ماده مخدر گل در فضای مجازی به خانواده‌ها هشدار داد.