کلمه کلیدی: گشایش نمایشگاه آلفرد یعقوب زاده با عکس هایی از فلسطین
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد