کلمه کلیدی: گرینلند فروشی نیست!
  • نخست وزیر دانمارک خطاب به ترامپ:

    گرینلند فروشی نیست!

    نخست وزیر دانمارک پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای خرید جزیره گرینلند را مضحک خواند و تاکید که گرینلند فروشی نیست.