کلمه کلیدی: گروهک‌های تروریستی بزودی از منطقه محو خواهند شد