کلمه کلیدی: گره کور در ماجرای قتل بهاره
    • حوادث

    گره کور در ماجرای قتل بهاره

    حکم تبرئه مرد افغان از اتهام دست داشتن در قتل زن مطلقه در دیوان عالی کشور شکست و وی دیروز بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد.متهم برای اثبات بی گناهی خود 50 بار قسم خورده بود.