کلمه کلیدی: گرما در ایلام بیداد می کند / ۱۱۸ نفر راهی بیمارستان شدند