کلمه کلیدی: گرانی «فعلا» رخ نمی دهد / لازم باشد بازرسان اعزام می شوند