کلمه کلیدی: گران شدن بنزین تصمیمی است که دولت و مجلس گرفته‌اند