کلمه کلیدی: گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در راه است