کلمه کلیدی: کیفرخواست ۵ پرونده تخلف انتخاباتی صادر شد
  • کیفرخواست ۵ پرونده تخلف انتخاباتی صادر شد

    رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: رسیدگی به جرائم انتخاباتی یکی از وظایف مهم دادگستری و دستگاه‌های ذیربط است که در این رابطه ۵ پرونده منتهی به کیفرخواست شده و مابقی در دست بررسی است.