کلمه کلیدی: کپی کارت‌های بانکی در پوشش دستفروشی
  • کپی کارت‌های بانکی در پوشش دستفروشی

    رئیس شعبه 112 کیفری دو کرج گفت: احکام محکومیت جاعلان کارت‌های بانکی که در استان‌های تهران، مازندران و البرز پس از دایر کردن بساط میوه فروشی اقدام به کپی کردن کارت بانکی خریداران و سپس انجام خرید با آن می‌کردند صادر شد.