کلمه کلیدی: کودک۶ ساله در مهاباد مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت