کلمه کلیدی: کودکان بی‌تابعیت
  • جام‌جم از مشکلات کودکان بی‌تابعیت گزارش می‌دهد

    کودکانی که هیچ کس نیستند!

    سال‌هاست که اتباع خارجی از کشورهای همسایه وارد ایران می‌شوند و با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند. این افراد چه مجوز اقامت در ایران را داشته باشند چه نداشته باشند، طبق قانون فرزندانشان تابعیت ایرانی دریافت نمی‌کنند و بی‌شناسنامه می‌مانند.

  • جام جم گزارش می دهد

    کارت هویت برای کودکان بی‌تابعیت

    نخستین گام برای هویت‌بخشی به انسان‌های بی‌هویت بالاخره برداشته شد. قرار است در آینده‌ای نزدیک، دولت صدور کارت هویت برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را در دستور کار بگذارد و به داستان مشکلات آدم‌های بی‌تابعیت پایان دهد.