کلمه کلیدی: کودک آزاری در قزوین، دختر ۶ ساله را روانه بیمارستان کرد