کلمه کلیدی: کودک آزار مرندی تحت تعقیب قضایی است
  • کودک آزار مرندی تحت تعقیب قضایی است

    مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: پدری که در شهرستان مرند اقدام به کودک آزاری کرده بود، تحت تعقیب قضایی است، از دادستان خواسته‌ایم تا روشن شدن وضعیت پدر و مادر و تکلیف آنها، این کودک را به طور موقت به بهزیستی بسپارند.