کلمه کلیدی: کواکبیان: قیمت دلار در کشورهای همسایه ثابت است/رییس جمهور تدبیر کند