کلمه کلیدی: کهکشان کوتوله
    • دانش

    اخترشناسان خبر داد:

    کشف سیاهچاله ای ۲۱ میلیون برابر خورشید

    دانشمندان اخترشناس از کشف یک سیاهچاله فضایی کلان جرم خبر دادند که جرم آن ۲۱ میلیون بار بزرگ تر از جرم خورشید است و در یک کهکشان کوتوله فوق فشرده قرار دارد.