کلمه کلیدی: کنسرت نمایش سی
  • هنری

  تحلیف رئیس جمهور کنسرت شجریان را لغو کرد

  به علت مراسم تحلیفِ ریاست جمهوری و استقرارِ تعدادی از سیاست مدارانِ کشورهای خارجی در کاخ سعدآباد و محوطه اطرافِ آن و حفظ مسایل امنیتی و محدودیت های ترافیکی، نخستین اجرای کنسرت- نمایش «سی» کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری که قرار بود 15 مرداد اجرا شود، لغو شد.

 • برای روزهای 20 و 22 مرداد ماه

  کنسرت- نمایش «سی» تمدید شد

  کنسرت- نمایش «سی» با حضور «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» برای روزهای 20 و 22 مرداد ماه تمدید شد.